Styrelsen

Styrelsen

OBS! Felanmälan skall EJ göras till styrelsen, utan till vår förvaltare!

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet
i föreningen.

Kontakta styrelsen genom:

E-Mail:
contact@hagtornsgarden.info

Post:
Box 1043
121 14 Enskededalen

Brevlåda
Dalgränd 50 BV

Faktureringsadress
Se Förvaltare

Styrelsen är, sedan föreningsstämman 2017-05-02, enligt följande:
Suzanne Lindblom (ordförande och kassör), suzanne@hagtornsgarden.info
Eva-Lena Andersson (sekreterare), eva-lena@hagtornsgarden.info
Oskar Andersson, oskar@hagtornsgarden.info
Per Sjöberg, per@hagtornsgarden.info

Suppleanter:
Sylvia Lindgren, sylvia@hagtornsgarden.info
Jordan Tsehaye, jordan@hagtornsgarden.info
Louise Smith, louise@hagtornsgarden.info