Styrelsen

Styrelsen

OBS! Felanmälan skall EJ göras till styrelsen, utan till vår förvaltare!

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet
i föreningen.

Kontakta styrelsen genom:

E-Mail:
contact@hagtornsgarden.info

Post:
Brf Hagtornsgården
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
Brevlåda
Dalgränd 50 BV

Faktureringsadress
Brf Hagtornsgården
Fe 391
Ref 99227420
838 73 Frösön

Styrelsen är, sedan föreningsstämman 2020-06-16, enligt följande:
Suzanne Lindblom (ordförande)
Eva-Lena Andersson (sekreterare)
Oskar Bergström (ekonomiansvarig)
Leif Lundqvist
Zohreh Mortazavi

Suppleanter:
Antonio Garcia Heredia
Emma Virsand Lind
Markus Petersson