Om föreningen

Medlemsdemokrati

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till att skapa en levande och aktiv förening.

Medlemmar uppmuntras till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta genom:

* informationsmöten
* att skriva/ta kontakt med styrelsen
* att lämna in motioner till årsstämman

Mall för motioner

Valberedning
Valberedningen är ett viktigt instrument för medlemmarna, vars uppgift är att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/valberedning
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!