Information och regler

Sophantering

* Hushållssopor
Hushållssopor slängs i sopnedkasten i en väl försluten påse som inte ska behöva pressas in i luckan, då är den för stor. Det är viktigt att rätt sopor kastas, ex matrester, kuvert, blöjor och kladdiga förpackningar. Pizzakartonger, förpackningsmaterial mm lämnas på återvinningsstation - inte i sopnedkasten då detta orsakar kostsamma stopp.

Vid stopp – kontakta Envac på www.envac.se eller 010-265 00 00 Sopnedkasten är anslutna till den sopsuganläggning som finns i området och det är Envac AB som sköter driften.

* Återvinning
För tidningar, kartonger, förpackningar av glas, plast och metall hänvisas till de närmaste återvinningsstationerna på Bersågränd (ca 200 m från ICA ut mot gamla Tyresövägen) och Garagevägen.

* Grovsopor
Exempel på grovsopor är möbler, mattor, leksaker etc. Grovsopor kan lämnas till närmaste återvinningscentral som finns i Östberga, Bussens väg 2. Där kan du även lämna det som kan återanvändas.

* Byggsopor
Sopor i samband med renovering måste transporteras bort löpande av den som ansvarar för renoveringen.

Stockholm Vatten och Avfall har även en tjänst där du kan få dina sopor hämtade, läs mer om grovavfall på deras hemsida.

Det är inte tillåtet att ställa sopor i gemensamma utrymmen t.ex källargångar eller trapphus.
Sopor på fel plats är en sanitär olägenhet och betraktas i vissa fall som skäl för uppsägning. De utgör även en risk ur brandsäkerhetssynpunkt. Sopor som står drar till sig nya sopor och leder till slut till en ohållbar situation.
Om du inte följer dessa regler kan du bli betalningsskyldig för föreningens kostnader för bortforsling av dina sopor.
Rätt avfall i sopnedkastet
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!