Information och regler

Sophantering

* Hushållssopor slängs i sopnedkasten i en väl försluten påse. Vid stopp – prova annat sopnedkast och kontakta Envac på www.envac.se eller 08-775 3370. Till höger om entrén till tvättstugan finns ett olåst sopnedkast.

* Grovsopor lämnas på utsatt plats, dag och tid. Föreningen ordnar normalt hämtning av grovsopor två gånger per år. Exempel på grovsopor är mindre möbler, mattor, skor, leksaker etc.

OBS Elektriska apparater/elektronik får inte slängas bland grovsopor utan måste lämnas på återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral finns i Östberga, Bussens väg 2.

* Grovsopor får inte förvaras på gemensamma utrymmen.

* Sopor på fel plats är en sanitär olägenhet och betraktas i vissa fall som skäl för uppsägning.

* För tidningar, kartong, förpackningar av glas, plast och metall hänvisas till de närmaste återvinningsstationerna på Bersågränd (ca tvåhundra meter från ICA ut mot Gamla Tyresövägen) och Garagevägen.

För miljöfarlig avfall är närmaste miljöstation vid PREEM macken Arenavägen 87

* Föreningen ansvarar inte för bortforslandet av byggavfall.
Rätt avfall i sopnedkastet


Information om återvinningstationer hittar du här:
http://www.ftiab.se/173.html

och information om återvinningscentraler hittar du här:
http://www.stockholmvatten.se/avc