Information och regler

Garage

För boende i Brf Hagtornsgården som vill ställa sig i kö
Gör en intresseanmälan hos HSB/Stockholm.
www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/bo-i-bostadsratt-eller-hyresratt/parkering/
Telefonnummer: 010-442 11 00

Regler
* Bilplatserna är i första hand avsedda för boende på Hagtornsgården.
* Köregler:
I första hand en plats per lägenhet för boende i Hagtornsgården.
I andra hand kan en andra bilplats erbjudas boende i Hagtornsgården.
I sista hand för övriga intresserade.
Detta betyder att vid eventuell brist på platser kan det bli aktuellt med uppsägning för att ovanstående turordning ska upprätthållas.
I vissa fall kan det dock finnas anledning till andra turordningsregler.
Särskilt hänsynstagande gäller för medlemmar och hyresgäster med handikapp.
* Platserna är enbart avsedda för vanliga personbilar.
* Det är inte tillåtet att hyra ut garage- eller parkeringsplats i andra hand.
* Uppsägning av garageplats sker via föreningens förvaltare HSB. Nycklar mm lämnas till representant för styrelsen när avtalstiden löpt ut.
* Enligt brandföreskrifter och för att minska risken för inbrott får inga lösa föremål förvaras i garaget, detta gäller även cyklar och däck.

Föreningen tar ut en depositionsavgift vid hyra av garageplats, den debiteras av HSB. Depositionen är from 30 jan 2020 1 500 kr för plats i bur och 1 000kr för plats utan bur. Depositionen återbetalas när garageplatsen sägs upp och låsbricka, fjärrkontroll och ev. nyckel återlämnats.