Information och regler

Fönsterbyte -frågor&svar

Informationsmöte/Öppet hus kommer i oktober.

Hur ser tidplanen ut?
Tidplanen är ännu inte klar men när den blir det kommer den att finnas tillgänglig på hemsidan. Första steget är nu att genomföra ett sk provmontage i en lägenhet, det görs under oktober månad. Bytet kommer att påbörjas i slutet av november och startar i port 66 och fortsätter sedan med port 64 osv. Arbetet beräknas pågå under ca 1 år och då innefattas även kvartersgården, tvättstugan mm.

Hur vet jag när mina fönster ska bytas?
När tidplanen är klar kommer du att veta ungefär när din port blir aktuell. 1 vecka -10 dgr innan bytet ska göras i just din lägenhet får du meddelande från FMS Bygg AB. Du måste antingen vara hemma eller lämna nyckel så att arbetet kan genomföras. Du kan själv inte påverka tidpunkten för bytet, det finns inget utrymme för individuella önskemål.

Vad händer om FMS Bygg AB inte kommer in i lägenheten den aviserade tidpunkten?
Om din lägenhet inte är tillgänglig så kommer lägenheten att läggas upp på en restlista som hanteras allra sist i projektet. Det innebär merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.

Hur lång tid tar arbetet i en lägenhet?
Fönsterbytet i en lägenhet tar 1-2 dagar.

Vad ingår i fönsterbytet?
Fönsterbytet innefattar byte av hela fönstret samt karmen, dvs den ram som fönstret sitter i. Fönsterbänkarna ska återanvändas men med annan fastsättning. I arbetet ingår inte andra åtgärder som t.ex. målning av väggen runt fönstret. Väggen är en del av det ytskikt som du som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för. För dig som är hyresgäst omfattas väggen av föreningens sedvanliga underhåll som fastighetsägare.

Vilken färg blir det på fönstren?
Alla fönster blir vitmålade på insidan, utsidan kommer att behålla den färg som är idag.

Ingår persienner?
Ja, persienner kommer att monteras i alla fönster.

Ingår balkongdörrar?
Ja, balkongdörrar ingår i bytet.

Vad händer med befintliga galler?
Samtliga galler kommer att tas bort. Om du vill behålla ditt galler så får du själv ta bort det. Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera galler i de nya fönstren. Det är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren.