Information och regler

Fönsterbyte -frågor&svar

Informationen uppdaterad 2018-10-26.
Informationsmöte/Öppet hus i november för boende i port 56-66. För boende i port 50-54 samt låghusen planeras ett öppet hus i månadsskiftet februari/mars.

Hur ser tidplanen ut?
Provmontage är nu genomfört och bytet kommer att påbörjas under vecka 47 och startar i port 66 och fortsätter sedan med port 64 osv. Arbetet beräknas pågå fram till vecka 35 2019 och då innefattas även kvartersgården, tvättstugan mm.

Hur vet jag när mina fönster ska bytas?
Nu när den grova tidplanen är klar kan du se ungefär när din port blir aktuell. Cirka 1 vecka innan bytet ska göras i just din lägenhet får du meddelande från FMS Bygg AB. Du måste antingen vara hemma eller lämna nyckel så att arbetet kan genomföras. Du kan själv inte påverka tidpunkten för bytet, det finns inget utrymme för individuella önskemål.

Vad händer om FMS Bygg AB inte kommer in i lägenheten den aviserade tidpunkten?
Om din lägenhet inte är tillgänglig så kommer lägenheten att läggas upp på en restlista som hanteras allra sist i projektet. Det innebär merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.

Hur lång tid tar arbetet i en lägenhet?
Fönsterbytet i en lägenhet tar 1-2 dagar.

Vad ingår i fönsterbytet?
Fönsterbytet innefattar byte av hela fönstret samt karmen, dvs den ram som fönstret sitter i. Fönsterbänkarna ska återanvändas men med annan fastsättning. I arbetet ingår inte andra åtgärder som t.ex. målning av väggen runt fönstret. Väggen är en del av det ytskikt som du som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för. För dig som är hyresgäst omfattas väggen av föreningens sedvanliga underhåll som fastighetsägare.

Vilken färg blir det på fönstren?
Alla fönster blir vitmålade på insidan, utsidan kommer att behålla den färg som är idag.

Ingår persienner?
Ja, persienner kommer att monteras i alla fönster.

Ingår balkongdörrar?
Ja, balkongdörrar ingår i bytet.

Vad händer med befintliga galler?
Samtliga galler kommer att tas bort. Om du vill behålla ditt galler så får du själv ta bort det. Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera galler i de nya fönstren. Det påverkar hållbarheten och är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren. Det är inte tillåtet att skruva in något i de nya fönstren, inte ens en utetermometer.
Allmän information inför fönsterbytet.
Preliminär tidplan 181024.
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!