Information och regler

Fönsterbyte -frågor&svar

Informationen uppdaterad 2019-08-14.

Skötselanvisning för fönstren finns publicerade nedan.

Hur ser tidplanen ut?
Fönsterbyte pågår nu i låghuset och avslutas den 15 juli. Därefter blir det ett uppehåll fram till 5 augusti då bytet av fönster i kvartersgården påbörjas. Den 14 augusti är planerad tidpunkt för start av byte av entréportar och loftgångsdörrar.


Hur vet jag när mina fönster ska bytas?
Nu när den grova tidplanen är klar kan du se ungefär när din port blir aktuell. Cirka 1 vecka innan bytet ska göras i just din lägenhet får du meddelande från FMS Bygg AB. Du måste antingen vara hemma eller lämna nyckel så att arbetet kan genomföras. Du kan själv inte påverka tidpunkten för bytet, det finns inget utrymme för individuella önskemål.

Vad händer om FMS Bygg AB inte kommer in i lägenheten den aviserade tidpunkten?
Om din lägenhet inte är tillgänglig så kommer lägenheten att läggas upp på en restlista som hanteras allra sist i projektet. Det är viktigt att instruktionerna från FMS Bygg AB angående undanplockning mm följs. Om lägenheten inte är tillgänglig innebär det merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.

Hur lång tid tar arbetet i en lägenhet?
Fönsterbytet i en lägenhet tar normalt 1- 2 dagar.

Vad ingår i fönsterbytet?
Fönsterbytet innefattar byte av hela fönstret samt karmen, dvs den ram som fönstret sitter i. Fönsterbänkarna ska återanvändas men med annan fastsättning. I arbetet ingår inte andra åtgärder som t.ex. målning runt fönstret. Väggen och ev. lister är en del av det ytskikt som du som bostadsrättsinnehavare själv ansvarar för. För dig som är hyresgäst omfattas väggen av föreningens sedvanliga underhåll som fastighetsägare.

Vilken färg blir det på fönstren?
Alla fönster blir vitmålade på insidan, utsidan kommer att behålla den färg som är idag.

Ingår persienner?
Persienner kommer att monteras i alla fönster.

Ingår balkongdörrar?
Balkongdörrar ingår i bytet. Har du monterat trall på balkongen eller uteplatsen måste utrymmet närmast dörren frigöras inför bytet i lägenheten. I det fall detta inte görs kan entreprenören behöva utföra anpassningar av trall vilket kommer innebära merkostnader för dig som boende.

Vad händer med egna monteringar på fönstren, tex galler, lås mm?
De gamla fönstren plockas bort och tas omhand av FMS Bygg AB. Om du har något monterat på dina fönster som du vill behålla måste du själv ta bort detta innan bytet. Det gäller tex termometer, lås och larmanordningar. Även samtliga galler kommer att tas bort. Om du vill behålla ditt galler så får du själv ta bort det. Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera något i de nya fönstren. Det påverkar hållbarheten och är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren.

Allmän information inför fönsterbytet.
Preliminär tidplan 181024.
Här finns den skötselanvisning för fönstren som delats ut tidigare.
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!