Information och regler

Cykelrum

För åtkomst till cykelrummen används portens aptusbricka, även till källargången.

Port 50 och 56 : rum bredvid port 50
Port 52 och 54: rum i 52:ans källare
Port 60 och 64: rum under valvet till 64:ans källaringång.
Port 66 och radhusen: rum finns vid styrelselokalen

Det finns gott om plats för cyklar i rummet under 64:an (nov 2015)
Kontakta styrelsen om Du behöver behörighet dit.