Information och regler

Bredband och telefoni

Telia
Kollektivt avtal:
Bredband FiberLan, Bredbandstelefoni samt Digital-TV.

* bredband 50/8 - 100/100 Mbit/s

* digital-TV Lagom

Möjlighet att mot tillägg utöka kollektiva kanalpaket ges, se www.telia.se.

Samtalsavgifter för Telia bredbandstelefoni betalas av boende.

Till varje lägenhet hör en router och en digitalbox med fjärrkontroll. Dessa får inte tas med vid ev. flytt eller försäljning.
Om någon del saknas kontaktas styrelsen som kan beställa ny utrustning, du som boende får stå för kostnaden av ny utrustning.


Felanmälan och support - Telia Bredband
Telefonnummer: 020-20 20 70