Information och regler

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning /Andrahandsupplåtelse

Allmänt
Föreningen godkänner upplåtelse i andra hand genom uthyrning om du till exempel ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand.
Däremot godkänner inte styrelsen uthyrning till juridiska personer.

Så ansöker du
Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas till förvaltaren. Blankett för andrahandsupplåtelse finns på förvaltarens hemsida.

Negativt besked
Om du vid ett negativt besked ändå hyr ut din lägenhet riskerar du att förlora nyttjanderätten till din lägenhet. Föreningen kan då säga upp dig för avflyttning.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse
Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger på bostadsrättsinnehavaren.

Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren.

Glöm ej att avtala bort besittningsskyddet!

Avgift
I samband med uthyrning i andra hand utgår en avgift som är 10% av gällande prisbasbelopp.