Fastigheten

Trygghet och säkerhet

Störningsjour och trygghetstjänst

Föreningen har tecknat avtal med Bevakningsassistans som störningsjour och med trygghetstjänst.

Trygghetstjänst innebär att det även går att kontakta Bevakningsassistans vid pågående inbrott i lägenhet, garage eller källare samt vid all sorts skadegörelse inom Hagtornsgården.

Telefonnumret är:
08 – 798 60 65

Anmälaren blir anonym, dock ej för föreningens styrelse.


Vid brand

Rädda
Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och varnar andra som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer brandens och rökens spridning.

Larma
Larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet!

Kom ihåg att kontrollera din brandvarnare!