Fastigheten

Porttelefon

Om uppgifterna i porttelefonen inte stämmer eller saknas ska du meddela styrelsen.

Meddela även styrelsen om porttelefonen inte fungerar, dvs om det inte går att ringa upp och att signaler inte går fram.

Mellan kl 21.00 och 06.00 måste besökare ringa telefonnumret i stället för på efternamnet. Exakt hur det görs framgår av manualen.

Här nedan finns en beskrivning av hur porttelefonen fungerar.
Porttelefon