Fastigheten

Porttelefon

Om uppgifterna i porttelefonen inte stämmer eller saknas ska du meddela styrelsen.

Meddela även styrelsen om porttelefonen inte fungerar, dvs om det inte går att ringa upp och att signaler inte går fram.

Här nedan finns en beskrivning av hur porttelefonen fungerar.
Porttelefon