Fastigheten

Lägenhetsrenovering

Du måste få tillstånd för ändringar som berör husets stomme, vvs-anläggning, elanläggning, badrum, inglasning av balkong m.m.
Du bör alltså alltid kontakta förvaltaren vid planerad ombyggnad.

Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda och enligt gällande branschregler.

Uppkomna skador på fastighet eller person på grund av byggnationen ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Entreprenören skall ha ansvarsförsäkring.

Boende ansvarar för att byggmaterial och byggavfall bortforslas snarast. I de fall styrelsen tvingas att vidta städåtgärder debiteras den ansvarige för bortforsling.

Vid tveksamhet kontakta förvaltaren i förväg.