Fastigheten

Lägenhetsförteckning

Om du behöver utdrag ur lägenhetsförteckningen ska du vända dej till vår förvaltning HSB Stockholm, telefon 010-442 11 00 och begära utdrag ut lägenhetsförteckningen.