Fastigheten

Energideklaration 2019

Föreningen har i augusti 2019 lämnat in energideklarationer till Boverket. En energideklaration är giltig i tio år och de tidigare deklarationerna upprättades 2009. Föreningen var alltså skyldig att lämna nya deklarationer och dessa har upprättats med hjälp av specialist på HSB. Sammanfattningarna av deklarationerna finns bifogade här och kommer även att anslås i trapphusen. För den intresserade finns mer att läsa på Boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/
E-dekl D50-66
E-dekl D24-48
E-dekl D15-17