Aktuellt

2020-10-06
Radonmätning startar den 13 oktober.
En mätning av radonhalten i fastigheten ska göras med start den 13 oktober och pågå ett par månader. Mätningen görs av Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB som aviserar berörda boende. Mätning kommer att göras i lägenheter med markkontakt och därutöver i minst 20% av resterande lägenheter.
Resultatet av analysen efter mätningen beräknas vi få i januari 2021.
Arkiv