Aktuellt

2020-06-07
Fråga om utemiljö och upprustning av gården.
Frågan som ställts är vad styrelsen har för planer för den del av gården där lekplats och gungställning är placerad. Styrelsen är väl medveten om behovet av upprustning och de problem som all sand för med sig. Styrelsen har dock i sitt arbete prioriterat åtgärder på husen som nu närmar sig 40 år vilket ställer krav på inre underhåll. Utemiljön har inte prioriterats lika högt. Se även styrelsens svar på motion vid stämman 2018.
http://www.hagtornsgarden.info/om-foreningen/stamma-2018.html

I augusti/september varje år görs regelbundet en uppdatering av underhållsbehovet och då får den nya styrelsen fastställa en prioritering för de kommande åren.
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!