Aktuellt

2020-04-23
Fortsatt arbete med liggande avloppsstammar.
Monteringen av nya rör är nu i slutfasen och hopkopplingen med befintliga rör kommer att påbörjas. De gamla rören ska forslas bort och en container kommer att finnas på plats utanför port 50, den port som är på utsidan av gården mot stenborgen och Lönngården, från tisdag i nästa vecka.

Arbetet påverkar inte tillgången till vatten.
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!