Aktuellt

2020-03-11
Kallelse till stämma i samfälligheten för sopsugen den 20 april.
Föreningen är delaktig i Dalens samfällighetsförening, föreningens andel är 5,6 %. Samfällighetsföreningen har till uppgift att förvalta och driva den gemensamma sopsugsanläggning i Dalen. Kallelse har kommit till årsstämma den 20 april och den är riktad till alla medlemmar i föreningen. Styrelsen kommer att vara representerad på stämman men även du som är medlem är välkommen att delta.
Arkiv