Aktuellt

2020-01-16
Ordinarie föreningsstämma 14 maj-motionstid 1 febr.
Årets ordinarie föreningsstämma blir den 14 maj. Kallelse kommer i enlighet med våra stadgar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla det senast 1 febr till styrelsen.

Läs mer i våra stadgar
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!