Aktuellt

2020-01-11
Återvinn din julgran.
Insamlingen av julgranar på fasta insamlingsplatser pågår mellan 25 december 2019 till 31 januari 2020. Närmaste insamlingsställe är vid vändplanen, Åsgärdevägen riktning på ICA:s baksida.

www.stockholmvattenochavfall.se/atervinn-julen
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!