Aktuellt

2019-11-05
Höjning av årsavgift och hyra för garage- och parkeringsplatser.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för lägenhet med 3 % och årshyran för garage-/parkeringsplats med 5 % från 1 jan 2020.

Vi har i vårt beslut framförallt utgått från att:

• Driftskostnaderna ökar, det gäller såväl de taxebundna kostnaderna (tex el, vatten) som kostnaderna för vår löpande förvaltning av fastigheten.
• Tomträttsavgälden kommer att höjas kraftigt och efter en stegvis höjning vara fördubblad den 1 april 2024. Höjningen för 2020 uppgår till närmare 230 000 kr.
• Fastigheten har ett underhållsbehov som behöver åtgärdas. Särskilt prioriterat är nu avloppssystemet och värmesystemet.

Årsavgiften höjdes senast 1 jan 2019 med 3%, dessförinnan har den varit oförändrad sedan 1 jan 2014.


Arkiv