Aktuellt

2019-10-12
Projektet att byta fönster och portar har avslutats.
Föreningens projekt att byta fönster och entréportar samt loftgångsdörrar är nu avslutat och garantitiden har börjat löpa. Arbete med att justera trösklar och vissa dörrar kommer dock att pågå ytterligare en tid.

Eventuell felanmälan görs till HSB på tel 010 442 1100 eller hemsidan hsb.se/stockholm/. Observera att du får själv stå för kostnaden om fel uppstått p.g.a åverkan eller om att du varit oaktsam.

Information som även innehåller skötselanvisning har delats ut till samtliga boende 12 okt. Läs mer

http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/fonsterbyte-fragor-svar.html
Arkiv