Aktuellt

2019-09-03
Byte av entréportar och loftgångsdörrar.
Bytet av entréportar och loftgångsdörrar pågår. Elektriska dörrstängare kommer att monteras tillbaka i de portar där det finns boende med beslut från bostadsanpassningsenheten på Stockholms stad. Vi återanvänder de vanliga dörrstängare som bedömts dugliga, övriga byts ut till nya.
Det var fel färg på dörrhandtagen i leveransen men dessa kommer att målas om till liknande färg som dörren.
Arkiv