Aktuellt

2019-08-14
Skötselanvisning för fönster.
Här finns den skötselanvisning som delats ut på papper i samband med fönsterbytet digitalt.
Var noga med att trycka in båda de gråa knapparna för barnspärren på fönstren innan du öppnar!
Arkiv