Aktuellt

2019-08-12
Byte av entréportar till trapphusen och loftgångsdörrar.
Denna vecka påbörjas arbetet med att byta entréportar till trapphusen och loftgångsdörrar. Arbetet beräknas ta två veckor. Samtidigt fortsätter arbetet med att byta fönster i Kvartersgården.
Arkiv