Aktuellt

2019-07-02
Information om bytet av fönster och portar.
Fönsterbyte pågår nu i låghuset och avslutas den 15 juli. Därefter blir det ett uppehåll fram till 5 augusti då bytet av fönster i kvartersgården påbörjas. Den 14 augusti är planerad tidpunkt för start av byte av entréportar och loftgångsdörrar.
Arkiv