Aktuellt

2019-06-14
Underhållsarbetet av kall- och varmvatten är avslutad.
Det stora underhållsarbetet som inneburit att vi varit utan vatten i olika etapper under ett antal veckor är nu avslutat. Drygt hundra ventiler av olika slag har bytts ut i fastigheten, de gamla ventilerna hade suttit sedan huset byggdes 1981 och var helt utslitna. Nu har vi en säkrare och mer energieffektiv vattentillförsel.

Fundera gärna över hur du själv kan bidra till att minska våra kostnader för vatten. Låter du t.ex. vattnet stå och rinna medan du borstar tänderna?
Arkiv