Aktuellt

2019-06-10
Genomgång och rensning av cyklar
Alla omärkta cyklar är "lappade" med information om att om cykeln inte är märkt till den 15 juni kommer den att tas om hand av styrelsen.
Har du ännu inte märkt din cykel, är det hög tid att göra det. Omärkta cyklar tas om hand under v 25. Cyklarna förvaras sedan under 3 månader innan avyttring.

/Styrelsen
Arkiv