Aktuellt

2019-05-27
Byte av fönster i Pysslingens lokaler.
Helgerna 1 - 2 juni samt 8 – 9 juni
genomförs bytet av fönster i förskolan
Pysslingens lokaler. Arbetet pågår mellan
kl 8.00 - 16.00 och innebär tidvis hög ljudnivå.

Tidpunkten är vald med hänsyn till förskolans verksamhet.
Arkiv