Aktuellt

2019-05-22
PÅMINNELSE -Genomgång och rensning av cyklar
Det finns många cyklar som står trasiga, oanvända och utan känd ägare både på gården och i cykelrummen. Vi behöver skapa utrymme i cykelställ och cykelrum och ber därför alla att märka sina cyklar, oavsett var de står, med namn och lägenhetsnummer. Detta ska vara gjort senast den 1 juni.
Därefter kommer vi att sätta lappar på de cyklar som saknar uppgift om ägare med information om när cykeln kommer att forslas bort. Bortforsling från gård och cykelrum kommer därefter att ske i mitten av juni.
De cyklar som inte är märkta kommer att transporteras bort, registreras och anmälas till polisen som hittegods. Efter 3 månader kommer polisen att meddela att cyklarna tillhör föreningen och de kommer då att avyttras.
En rensning gjordes 2018, men en ny behöver göras för att skapa bättre plats.
Om din cykel inte används, vänligen ställ den i ditt källarförråd.
Vid eventuella frågor/problem, kontakta styrelsen på styrelsen@hagtornsgarden.info
/Styrelsen
Arkiv