Aktuellt

2019-03-11
Vattenläckaget var från värmesystemet.
Kall- och varmvatten ska nu finnas det kan dock vara lite sämre tryck inledningsvis. Läckan uppstod i en radiatorledning (ledning till element) i port 56 och påverkar värmesystemet i några lägenheter.
Arkiv