Aktuellt

2019-02-26
Fönsterbytet nu i port 56.
Arbetet med byte av fönster har nu börjat i port 56, samtidigt pågår byte av fönster i de förråd och cykelrum som ligger i markplan. Besiktning av ett urval av lägenheter i port 60 och 64 kommer att göras den 7 mars, berörda boende meddelas särskilt.

Viktigt inför bytet: Lägenheten måste vara tillgänglig på angiven tid och undanplockning enligt utdelat instruktion måste följas. Om lägenheten inte är tillgänglig innebär det merkostnader som kommer att debiteras dig som boende.
Om du har något monterat på dina fönster som du vill behålla måste du själv ta bort detta innan bytet. Det gäller tex termometer, lås och larmanordningar. Även samtliga galler kommer att tas bort

Viktigt efter bytet: Observera att det är efter bytet inte tillåtet att montera något i de nya fönstren. Det påverkar hållbarheten och är en garantifråga, garantin kommer inte att gälla om något monteras i de nya fönstren.

Mer info http://hagtornsgarden.info/information-och-regler/fonsterbyte-fragor-svar.html
Arkiv