Aktuellt

2019-02-21
Beskärning av buskar.
Beskärning av gårdens buskar kommer att göras inom kort, det gäller såväl buskar på innergården som buskar på utsidan av gården. Även växter som klättrar upp på fasaden kommer att beskäras.
Under 2018 beskars gårdens trädbestånd och nu är det alltså buskarnas tur. Underhållet av träd och buskar har varit eftersatt under några år, i och med dessa särskilda åtgärder underlättar vi för framtida underhåll.
De boende i markplan som är direkt berörda har informerats.
Arkiv