Aktuellt

2019-01-29
Anmärkningar i samband med genomförd OVK.
Drygt 35 lägenheter fick anmärkningar vid den i slutet av 2018 genomförda obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Anmodan om att vidta rättelse är nu på väg med posten till de lägenheter som är berörda. Rättelsearbetet måste utföras fackmannamässigt och kontroll av att anmärkningen är åtgärdad kommer att utföras av airCano 2019-03-04.

Enligt bostadsrättslagen har du som bostadsrättsinnehavare ansvar för att hålla lägenheten i gott skick och de installationer som tillhör lägenheten skall vara av därför avsedd art.

Anmärkningar i hyreslägenhet hanteras särskilt.
Arkiv