Aktuellt

2018-12-10
Pågående ventilationskontroll, den sk OVK-kontrollen.
Tyvärr har airCano som anlitats för kontrollen inte fått tillträde till alla lägenheter ännu vilket gör att det samlade resultatet dröjer. Vi kan ändå redan nu konstatera att det finns brister som föreningen ansvarar för och där vi kommer att beställa åtgärder. Men det finns även brister i lägenheter där du som bostadsrättshavare är ansvarig för åtgärderna. Du som är berörd kommer att få vidare information från vår förvaltare på HSB.

Arkiv