Aktuellt

2018-11-01
Ventilationsarbete med start 6 nov
Den 6-14 nov kommer airCano AB att arbeta med ventilationen i fastigheten. Resultatet av arbetet är att vi ska få en godkänd Obligatorisk Ventilations Kontroll, sk OVK, som är en lagstadgad skyldighet. Mer information lämnas till alla lägenheter under dagen (1 nov).

Det är viktigt att du lämnar tillträde till lägenheten så att arbetet kan utföras, det är en skyldighet du har som boende.

Bifogar tidplanen för arbetet.
Arkiv