Aktuellt

2018-10-25
Höjning av avgift och hyra från 2019.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för föreningen har styrelsen beslutat att höja årsavgiften för lägenhet med 3 % och årshyran för garage-/parkeringsplats med 5 % från 1 jan 2019.

Vi har i vårt beslut utgått från att
• Driftskostnaderna ökar, tex har de taxebundna kostnaderna för värme, el, vatten och sophantering ökat de senaste åren och kommer att fortsätta att öka.
• Tomträttsavgälden kommer att höjas kraftigt och efter en stegvis höjning i princip vara fördubblad år 2023.
• Räntekostnaderna för föreningens lån kommer att öka.
• Fastigheten har ett underhållsbehov som måste åtgärdas.

Månadsavgiften har varit oförändrad sedan 1 jan 2014.

Arkiv