Aktuellt

2018-10-12
Information - möjlighet att slänga grovsopor, söndagen den 21 oktober 2018, kl 11-14
I år har vi ingen "traditionell" höststädning, men däremot ges tillfälle till alla boende på Hagtornsgården att slänga grovsopor.

Containern kommer att stå uppställd vid vändplan, söndagen den 21 oktober, mellan kl 11.00 och 14.00.

Elektriska artiklar, kemiska varor, glas, uttjänta bildäck får INTE slängas i containern.

Tänk på att inte slänga alltför skrymmande föremål, då kanske inte din granne får plats med de saker hen vill kasta.

Tidningar, förpackningar, flaskor, plast- och metallförpackningar slängs som vanligt vid återvinningsstation (närmast hörnet Åstorpsringen/Bersågränd.

Välkomna!
Styrelsen
Arkiv