Aktuellt

2018-09-03
Markarbete på gården.
I slutet av denna vecka/början av nästa kommer nytt skydd för gungställningen att sättas upp. Området för gungstälningen kommer att utökas pga nya säkerhetsregler. Arbetet innebär att befintliga pålar och en del buskar kommer att grävas bort.
Under veckan kommer även mossbekämpning på marken att ske.
Arkiv
Aktuellt
rss
Inget Aktuellt inlagt!