Aktuellt

2018-08-15
Byte av Aptusbrickor
Samtliga låsbrickor på Hagtornsgården ska bytas ut. Vi gör det av säkerhetsskäl, i dagsläget är det många obehöriga som har tillgång till våra utrymmen.
Välkommen att hämta nya brickor i träfflokalen:

Söndagen den 9/9 kl 17-19
Måndagen den 10/9 kl 19-21
Medtag legitimation. Observera att det är enbart huvudägare eller samägare till bostadsrätt respektive kontraktsinnehavare till hyresrätt som kan kvittera ut brickorna.

Till varje lägenhet lämnas tre brickor. Vid önskemål om fler brickor går det att göra en beställning i samband med uthämtningen.

De gamla Aptus-brickorna kommer att sluta fungera den 30/9.

För er som inte har möjlighet att komma på ovanstående datum eller har andra frågor, kontakta styrelsen: styrelsen@hagtornsgarden.info

Informationen även utdelad i samtliga postlådor.
Arkiv