Aktuellt

2018-08-15
Byte av fönster.
Samtliga fönster i föreningen kommer att bytas och vi har skrivit avtal med FMS Bygg AB för genomförandet av bytet, arbetet projektleds av HSB. Just nu pågår projektering och planering. Mätningar behöver genomföras i ett urval av lägenheter inför beställning av produktion av fönster. Du kan därför komma att bli kontaktad av FMS Bygg AB och det är viktigt att de får tillträde till lägenheten för att göra mätningarna. Observera att den du släpper in alltid ska kunna legitimera sig. Själva fönsterbytet beräknas påbörjas i slutet av november. Särskilda informationsmöten kommer att hållas under oktober och vi återkommer med mer information.

Informationen även utdelad i samtliga postlådor.
Arkiv