Aktuellt

2018-06-19
Besiktning av tak, hängrännor och stuprör.
Under v 25-26 besiktas taket, hängrännor samt stuprör på samtliga byggnader. Arbetet är beställt genom HSB och utföres av Södertörns Plåt AB.
Arkiv