Aktuellt

2018-06-13
Ny rutin vid felanmälan - sopsug
Felanmälan vid stopp i sopnedkastet ska göras direkt till Envac AB via deras hemsida http://www.envac.se/kontakta-envac-sverige eller på telefon 08-775 3370.

Bifogad information är framtagen av styrelsen för samfälligheten för sopsugen.
Arkiv