Aktuellt

2018-05-30
Upprepade stopp i sopsugen
Vi har problem med stopp i sopsugen, just nu i port 56 och 60. Stoppen är oftast orsakade av att andra sopor än hushållssopor har tryckts in i sopnedkastet. OBSERVERA
• Alla sopor ska förpackas i en påse som knyts ihop – lösa föremål kan orsaka stopp, hårda föremål av t.ex. glas eller metall kan orsaka skador på rören.
• Inget annat än det som får plats i en vanlig soppåse får slängas i sopnedkastet – kartonger t.ex. kan veckla ut sig och orsaka stopp, att ett föremål går att få in i sopnedkastets öppning betyder inte att det klarar hela vägen till terminalen.

Felanmälan görs till HSB men det är inte HSB som åtgärdar felen. Sopsugsanläggningen används av hela Dalenområdet inkl sjukhuset och drivs av en samfällighetsförening, driften och hanteringen av tex stopp sköts av ett separat företag, Envac AB.
Arkiv