Aktuellt

2018-05-16
Genomgång och rensning av cyklar
Det finns många cyklar som står trasiga, oanvända och utan känd ägare både på gården och i cykelrummen. Vi behöver skapa utrymme i cykelställ och cykelrum och ber därför alla att märka sina cyklar, oavsett var de står, med namn och lägenhetsnummer. Detta ska vara gjort senast fredag den 1 juni.
Därefter kommer vi att sätta lappar på de cyklar som saknar uppgift om ägare med information om när cykeln kommer att forslas bort. Bortforsling från gård och cykelrum kommer därefter att ske i mitten av juni.
Efter 3 månader kommer föreningen att göra sig av med cyklarna.
Styrelsen har i uppdrag sedan förra årets stämma att se över en helhetslösning för förvaring av cyklar, detta är ett led i det.
Vid eventuella frågor/problem, kontakta styrelsen på styrelsen@hagtornsgarden.info
/Styrelsen
Arkiv