Aktuellt

2018-01-06
Extra föreningsstämma den 1 febr kl 19 i träfflokalen, Dalgränd 48.
Kallelse till extra föreningsstämma för medlemmar i Brf Hagtornsgården har 4 jan delats ut till alla medlemmar. Stämman behandlar två ärenden, dels beslut av nya stadgar för föreningen och dels beslut om övertagande av medlemmens ansvar under planerat fönsterbyte. Kallelsen finns under rubriken Dokument, ändringsförslaget till stadgeändring finns under Om föreningen/stämma 2017.
Arkiv