Aktuellt

2017-08-16
Arbeten på lekplatsen
Som ni har sett, så pågår ett renoveringsarbete på lekplatsen vid gungorna.
Marköversyn gjordes tidigare i år och då gjordes även en översyn av lekplatserna och en del punkter kom upp som behöver åtgärdas.

Med hopp om att det inte ska ställa till några problem.
/Styrelsen
Arkiv