Aktuellt

2017-08-14
Lås till källarförråd
OBS! Har Du koll på Ditt lås till källarförrådet?
Var och en är skyldig att se till att dörrar till de gemensamma källarutrymmena alltid hålls låsta.
Lägenhetsinnehavaren - ansvarar för låset till "sitt" respektive förråd.
Arkiv