Aktuellt

2016-03-03
PROTOKOLL FRÅN EXTRASTÄMMAN 24/3
Extrastämman beslöt att godkänna styrelsen förslag till nya stadgar.
För att stadgarna ska börja gälla krävs ytterligare ett stämmobeslut. Frågan kommer upp på vår ordinarie årsstämma 26/5

Förslaget till nya stadgar hittar du under "Om föreningen - Stadgar "
Arkiv