Aktuellt

2016-02-22
Policy för våra bilplatser
Styrelsen har antagit en policy för vår bilplatser:
I första hand en plats per lägenhet för boende i Hagtornsgården.
I andra hand kan en andra bilplats erbjudas boende i Hagtornsgården, osv.
I sista hand för övriga intresserade.
Detta betyder att vid eventuell brist på platser kan det bli aktuellt med uppsägning för att ovanstående turordning ska upprätthållas.
I vissa fall kan det dock finnas anledning till andra turordningsregler.
Särskilt hänsynstagande gäller för medlemmar och hyresgäster med handikapp.
Arkiv