Aktuellt

2015-11-11
Stopp i avlopp - vattenskador i källarförråd 5 o 6
Ett stopp i en avloppsledning har förorsakat översvämning och fuktskador i källarförråden nr 5 och nr 6 m.fl. (i 52:an och 54:an)

Kontrollera hur det ser ut i ditt förråd och anmäl eventuell skada till ditt försäkringsbolag.

Besiktninga av källaren kommer att ske tisdag 17/11 kl 15:30.

Ytterliggare ett (omärkt) källarförråd i 54:an med fuktskador har upptäcktet. (2015-11-17)
Arkiv